ALLE STUKSKES HIERONDER


HÈBBEN IN DIEJE KRAANT GESTAON


ze stòn mistentèèds op et vèfde blad èn wie dèt geschreeven heej ziede ònt footooke dernòst

Stadsnieuws 03-06-2023

PRÈÈSVRAOG

 

Hèdde gezien hoe frêet dèttie is op de Tilburgse taol? Theo van Iersel van Et Schrèèfatteljee? Frank van Pamelen, òk ene taolliefhèbber, was den intervjoewer èn ze klazieneerden er bij Omroep Tilburg TV leuteg op lòs.

 

Frank bekènde dèttie dur de grondlègger van de spèlling van de Tilburgse taol, Wil Sterenborg, ôot op zen tèngels waar getikt. Hij ha wè int Tilburgs geschreeve, mar nie vòlleges de spèllingsreegels van Wil. Nou, nou, nou!

 

Naa hèbbe wij van Et Schrèèfatteljee der plezier in om zo foutloos meugelek te schrèève. Nèt as list oover ‘wook’. Gin tiepies Tilburgs wortje, maar dè nukt nie. Taol lèèft.

 

Èn Frank bedòchter in die ötzènding tèènemekaare mar en aander woord bè: ‘nòghoogergaatie’. Den irste die wit wè dè betêekent èn mèn en mêeltje stuurt, krèèget nuuw Tilburgs leesplèngske kedoo.

 

Stadsnieuws 27-05-2023

KÈKT ÈÙT!

 

Jè, kèkt èùt dèt nie van oe bòrd waajt! Dees wiekènd kunde gòn gèùze nòr meense die vur veul knaaken en klèèn bietje eete. En hapke hier èn en hapke daor. Meej en stukske meziek derbè nippe ze òn en glòske wèèn soms meej prik èn doen ze en stapke hier èn en stapke daor.

 

Ze vèène dè gezèlleg zôo meej mekaare. Èn hètter mar gin meejelij meej, ze doent vrèwilleg. Ge vènt ze in de tèùn van Interpolis. Ze bèète nie, dus agge kunt gaode mar meej geniete van die goej toelie. Vult oewen hòlle kies èn zörgt wèl dègge onthaawt wèlleke smaokmaoker et bist kokt, want dan kunde daor nògges ònschèùve.


Èn agge allêeneg mar komt om te gèùze, wit dan wèl:

‘Hèdde nie dan frètte nie’

 

Stadsnieuws 20-05-2023

ÈÈSHÈLLEGE

 

Dees wiekènt kunde wir vollop òn de gang in oewe tèùn, want de èèshèllege zèn gewist. Vruuger, toener nòg èèchte wènters waare, hadde nòg tòt dees daoge kaans op naachtvòrst. Ge kost dus beeter wòchte meej oew plaanten in de volle grond te zètte. Mar as dan den dag van den hèllege Bonifacius waar gewist, dan koste oewe gang gaon.

 

Ge hètter ok tèèd zat veur dees jaor, want meej Heemelvaart hadde enen èkstra vrijen dag, òf en lang wiekènt.

Ok agge tèùs allêeneg nòg mar aachter de geraaniejems zit, dan hèdde mazzel. Want die meuge naa ok nòr bèùte. Dus gij ôok. Ast nie rèègent teminste, want we hèbbe nòg aaltij gin rèègenhèllege.

 

Kaaw hèmme nie zoveul mir durdèt alsmar wèèremer wòrt. Mar kanner niks òn dè zèèkweer gedaan wòrre?


Stadsnieuws 13-05-2023

ALWIR NIE

 

In mèn vurreg verhòltje schrêef ik dèttet ooveral oover môog gaon omdètter in die week gin eevenemènt in Tilburg waar geplènt. Naa zèèk wir òn de burt èn wir isser niks bezunders te doen.

 

Zummet dan es oover et weer hèbben òf zôo? Dan zèèk ok zôo klaor want dès de lèste tèèd goed klôote. Van en terrasje pikke komt niks terèèchte, want ge waajt öt oewe jas. Naa kannet zèèn dè teege de tèèd dè dees verhòltje geplòtst wòrt et weer omgeslaon is. Dan hèk niks gezeej.

 

Int schrèèfscheema van ons atteljee hèk al gezien dètter de vòllegende keer assek òn de burt zèè iet hil schons te belèève valt. Dan kannek et onderhaand èèreges oover hèbbe.


Want zèg naa zèllef, dees waar nie om te leeze war?

  

Stadsnieuws 06-05-2023

PRÈÈZE


Wè blèèvet tòch koud war èn alles is zo duur. Dès de praot diege naa ooveral heurt. Ge vraogt oewèège aaf òf daor de regeering aachter zit. Zèn ze op dees menier de kas ònt spèkke? Ge zugget hòst gòn gelêûve.

 

Den baroomeeter blèèft mar steeke rond de nul. Ik dòcht dèttie kepòt waar. Ene nuuwe gekòcht, mar die di krèk etzèllefde.

Den baroomeeter stèègt nie, mar de prèèze vant gas èn ok de bodschappe wèl. Vruuger stonnet ötgemeeten in de kraant as bevobbeld de sèùker ene stèùver duurder wier. Teegesworreg gòn de prèèze zowèt meej et uur omhôog, mar dè stao niemer in de kraant. Nie vur niks dè de meense stêen èn bêen klaoge.


Khoop nie dèt ôot zovèr komt dèmme meej zen ammòlle nòr de voedselbank moete.

 

Stadsnieuws 29-04-2023

BÈ DEN DÒKTER

 

Ik ston meej ene meens te praote die bè ons in de buurt wont.


We hannet oover onzen aawer èn de gezondhèd dieter meej saomen hangt. Et gao dan ammel niemer zo makkelek ènt òntal kwòltjes kunde niemer op êen haand tèlle. ‘Mar,’ zittie, ‘ge moet gewoon doen wègge kunt, want dan hèdde èlleken dag wèl enen hôop dinger waordègge plezier òn kunt belèève.’ En goej instèlling dus.

Toen vertèldenie en verhòltje wèk ok nòg òn jullie wil laoten heure, want ik hèbber veul meej moete laage.


Hij zaat bè den dòkter èn zi teegenem:

       ‘Dòkter, ik slaop de lèste tèèd zo slèècht.’

       ‘Dès en perbleem’ zi den dòkter.’

       ‘Naa, dè valt wèl meej dòkter, want ik ligger nie wakker van.’

 

Stadsnieuws 22-04-2023

GEWOON MEEJBLÈÈRE

 

Agge nònnie wit wègge woensdagenaovend den zèsentwintegste april moet doen, dan zakketes zègge. Ge moeter nòr toe, want daor ist te doen. Waor? Tilburg Zingt, bè de Katterug.

Ge trèkt oe schonste ooranje pèkske òf kleejke aon èn meejzinge. Naa nie gelèèk zèggen ik kannie zinge, ge moeter gewoon bè zèèn.

Tilburg is zon fèène stad èn dè willeme òn iederêen laote heure. Agge de tèkst van die liekes nie kènt, ginne nôod, ge krèèter ene kraant waor al die nummers in staon.

Dan kunde den hillen aovend meejblèère, IS DÈ WÈ?

Agge daor staot gaoget venèèges, agge oewe mond mar oopen doet.

Om vèèf uur begienet tòt en uurke òf êen. Èn witte dègger himmel niks vur hoeft te betaole.

Waor vènde dè teegesworreg nòg?

Jè, hier in Tilburg.

Zörgt mar dègger bè zèèt.

 

Stadsnieuws 15-04-2023

ZÖRGMEEDEWÈÈREKERS

 

Der waar wè òn de haand meej men haand. Enen dikken bult kwaamer op ak en vöst mòkte. Der moes in gesneeje wòrre, zi den dòkter.


Vanaaf toen ginget rap, de zuster reegelde meejpesaant dèk binnen en week òn de burt waar. Bè de sierurgie wier ik dur al die zörgmeedewèèrekers ok vriendelek ontvangen èn nòg beeter gehollepe. Et waar asòf dèk in en wèèrm bad terèèchte gekoome waar. Ge zaagt dèsse meej plezier der wèèrk din. Dus enen hille grôote plèùm hèbbe ze van mèn wèl verdient. Èn dè maag gerust nògges gezeej zèèn.


Diejen bult is wèg èn et bietje pènt nòdderaand hakker vur oover. Al die meese in de zörg bewèèze mar wirres, dèsse gewoon de schaawers deronder blèève zètte vur de meese die et nôodeg hèbbe.